జట్టు ఓడింది.. మంత్రిపై వేటు పడింది!

అక్రా: ఆటలో ఏ టీం అయినా ఓటమి పాలైనప్పుడు ఆ జట్టులో సభ్యులను మార్చడం గానీ, ...