నెయ్‌మార్ ఒంటరయ్యాడు..!

బెజిల్ స్టార్ ఫుట్‌బాలర్ నెయ్‌మార్ ఒంటరయ్యాడు. తన ప్రేయసి బ్రూనా మార్క్వెజీన్‌తో ...

50 ప్రాయంలో నాకో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ కావాలి..!

ఈయన పేరు డాన్ పెరీనో.. వయసు 50 ఏళ్లు.. ఉండేది న్యూయార్క్‌లో. పాపం ఒంటరిగా ...