త్వరలో ఆన్‌లైన్ ఆపరేషన్

దేశంలో టెలిమెడిసిన్ ప్రాజెక్టు 35 వైద్య కళాశాలల్లో ఏర్పాటు తొలిదశలో ...