ఇమ్రాన్ఖాన్ వాహనశ్రేణిపై కాల్పులు

ఇస్లామాబాద్: పాకిస్థాన్ తెహ్రరిక్ ఏ ఇన్సాఫ్ (పీటీఐ) అధ్యక్షుడు, మాజీ ...