బన్నీకి మూడున్నర కోట్లిచ్చారా?

రుద్రమదేవి సినిమాలో బన్నీ కీలకపాత్ర ధరించాడు. అయితే సినిమాకు అల్లు ...