‘నీళ్లు విడిచిన రోజు సైరన్ పని చేయలేదు’

న్యూఢిల్లీ : హిమాచల్ ప్రదేశ్ బియాస్ నది ఘటనకు కళాశాల యాజమాన్యమే బాధ్యత ...