జీవజాలానికి మనిషి గాయం!

ముప్పు ముంగిట దేశంలో జీవవైవిధ్యం హిమాలయాలు, పశ్చిమ, ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో ...