బాలీవుడ్‌లో ‘ఆట’ ఎలా ఆడాలో ఇప్పుడు తెలిసింది!

న్యూఢిల్లీ: హిందీ సినీ పరిశ్రమలో తాను అడుగుపెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ‘ఆట’ ...