లవ్ చేయడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది?

 దేవదాస్ పేరుతో తెరకెక్కిన చిత్రం ద్వారా హీరోయిన్‌గా దక్షిణాదికి పరిచయం ...