టీడీపీలో జేసీకి కూడా అంతకు మించిన మార్గంలేదా!

పార్టీ లో పదవి ఏదీ లేకుండా ఉన్న సోమిరెడ్డిచంద్రమోహన్ రెడ్డి వంటి వాళ్లకంటే ...