క్షమాపణ చెప్పిన హీరో కొడుకు

బీజింగ్: మత్తు పదార్థాల కేసులో అరెస్టైన కుంగ్ ఫూ సూపర్ స్టార్ జాకీ చాన్ ...