అవిశ్వాస తీర్మానం పెడతామనడం బాధాకరం

హైదరాబాద్: ఏపి శాసనసభ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్పై అవిశ్వాస తీర్మానం ...