అత్యాచారాలకు మొబైల్ ఫోన్లే కారణం:శాసనసభా కమిటీ

బెంగళూరు: అత్యాచారాలు, లైంగిక వేధింపులను నియంత్రించాలంటే పాఠశాలలు, ...

రోశయ్యకు కర్ణాటక బాధ్యతలు

న్యూఢిల్లీ: తమిళనాడు గవర్నర్ కే రోశయ్యకు కర్ణాటక తాత్కాలిక గవర్నర్గా ...