ఆ ప్రశ్నలకు చిరంజీవి సమాధానం చెబుతారా?

ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి కొంత బ్రేక్ తీసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి ...