కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్పై కూలిన విమానం

నైరోబి : కార్గో విమానం బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్పై ...