ఖమ్మం చేరుకున్న కిరణ్ మృతదేహం

హైదరాబాద్: హిమాచల్ ప్రదేశ్ బియాస్ నదినీటి ప్రవాహంలో ఈ నెల 8వ తేది ఆదివారం  ...