అత్యాచార కేసు నుంచి పింకికి విముక్తి

కోల్‌కత: ఆసియా క్రీడల స్వర్ణ విజేత పింకి ప్రమాణిక్‌కు వూరట! పింకిపై ...