పోలీసొచ్చినా దొంగకు తెలియదు..

ఇది కొత్త తరం పోలీసు బైక్. కాలిఫోర్నియాకు చెందిన జీరో మోటార్ సైకిల్స్ ...