గుండె కుడివైపు.. కాలేయం ఎడమవైపు!

అన్నానగర్ (చెన్నై): సాధారణంగా అందరికీ గుండె, ప్లీహ గ్రంథి ఎడమ వైపున, కాలేయం ...