ఫుల్‌గా మద్యం ఆదాయం…

వైన్‌షాపుల లెసైన్సుల ద్వారా రూ.22 కోట్లు పెరిగిన ఆదాయం షాపుల కేటాయింపుల ...

‘కిక్కు’ లక్కు కొందరికే…!

లాటరీ తీసిన ఏజేసీ వెంకటసుబ్బారెడ్డి      349 మందికి లెసైన్సుల కేటాయింపు     ...