గర్భం రాకుండా 16 ఏళ్లు..

వాషింగ్టన్: కొత్తగా పెళ్లయింది.. కొన్నేళ్లపాటు పిల్లలు వద్దనుకున్నారు.. ...