ఏ హీరోతో అయినా లిప్‌లాక్‌కు ఓకే

 ఈతరం హీరోయిన్లో హీరోలతో యమ క్లోజ్‌గా ఉండే భామల్లో నటి లక్ష్మీ మీనన్ ...