దీపికకు అతడే స్ఫూర్తి.. దీప్తి!!

గ్లాస్గోలో జరిగిన కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారతీయ మహిళా స్క్వాష్ ప్లేయర్లు ...