ప్రేమికులకు కమాండో

న్యూఢిల్లీ: ‘‘కులం, మతం, ప్రాంతంతో సంబంధం లేదు. ప్రేమికులై, వివాహం చేసుకోవడానికి ...