బోనాల వేడుకలు ప్రారంభం

హైదరాబాద్: మహంకాళి ఆలయంలో బోనాల వేడుకలు ఈ ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. అమ్మవారికి ...