ఆ లేఖను ఉపసంహరించుకోండి

ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌తో ఆప్ నేతల భేటీ న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో ప్రభుత్వ ...