అమూల్యమైన ఉస్తాద్ సరోద్ వాయిద్యం గల్లంతు!

న్యూఢిల్లీ: గత 45 సంవత్సరాలు ప్రాణంలా చూసుకుంటున్న సరోద్ వాయిద్యం విమాన ...

రైల్వే స్టేషన్ లో అమితాబ్ తప్పిపోయాడట!

అవునండి.. బిగ్ బీ అమితాబ్ ఓసారి కిక్కిరిసిన రైల్వే స్టేషన్ లో తప్పిపోయారట. ...