ఈ టైటిల్ తెలంగాణకు అంకితం

న్యూఢిల్లీ: తాను గెలిచిన యుఎస్ ఓపెన్ మిక్స్‌డ్ డబుల్స్ టైటిల్‌ను తెలంగాణ ...