‘కిడ్నాపైన ఇంజినీర్లను రక్షించండి’

హైదరాబాద్: నాగాలాండ్లో కిడ్నాపైన విజయవాడకు చెందిన ఇద్దరు ఇంజినీర్ల ...