బరాక్ ఒబామా హీరో ఎవరు?

 వాషింగ్టంన్: జాతి వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట యోధుడు, దక్షిణాఫ్రికా దివంగత ...