50 ప్రాయంలో నాకో గర్ల్‌ఫ్రెండ్ కావాలి..!

ఈయన పేరు డాన్ పెరీనో.. వయసు 50 ఏళ్లు.. ఉండేది న్యూయార్క్‌లో. పాపం ఒంటరిగా ...

ఫోన్ తలగడ కింద పెట్టుకుంటే అంతే!

న్యూయార్క్: మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతున్నారా. అయితే కాస్త జాగ్రత్తగా ...