ఎదురులేని జొకోవిచ్, ముర్రే

– నాలుగో సీడ్ ఫెరర్‌కు షాక్– క్వార్టర్స్‌లో సానియా మిక్స్‌డ్ జోడి– ...