నిర్వహణ లోపం వల్లే ‘గెయిల్’ పేలుడు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా శుక్రవారం జరిగిన గెయిల్ పైపులైన్ పేలుడుకు గల ...