ఏపీకి కేంద్ర సాయం అందేదెన్నడు.?

ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చారు.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి ఆర్థిక సహాయంపై విజ్ఞప్తి చేసొచ్చారు ...