మృత్యు విస్ఫోటం

* పేలిన గెయిల్ గ్యాస్ పైప్‌లైన్* 16 మంది దుర్మరణం* తూర్పుగోదావరి జిల్లా ...