రోస్‌బర్గ్‌దే రాజసం…

సొంతగడ్డపై జర్మనీ గ్రాండ్‌ప్రి టైటిల్ సొంతం ఈ సీజన్‌లో నాలుగో విజయం తొలి ...