కొడిగడుతున్న ‘దీపం’

మంజూరైనా పంపిణీలో నిర్లక్ష్యం      అధికారుల నిర్వాకంతో నెరవేరని లక్ష్యం     ...