‘మైఖేల్ జాక్సన్ 100 సార్లు అత్యాచారం చేశాడు’

దివంగత పాప్ స్టార్ మైఖేల్ జాక్సన్ సుమారు నాలుగేళ్ల కాలంలో కనీసం 100 సార్లు ...