ఉంటానో… ఊడిపోతానో!

ఆత్మావలోకన సభలో సీఎం సిద్ధుజాతీయ నాయకత్వంపై మాజీ ఎంపీ విశ్వనాథ్ మండిపాటుబెంగళూరు ...