శ్వేత చేసిన తప్పేంటి: దీపికా పడుకొనే

శ్వేత చేసిన తప్పేంటి.. తన కుటుంబం కోసం ఆమె ఆ పని చేసి వుంటుందేమో.. ఆమె ...

వ్యభిచారం కేసులో మరో సినిమా నటి అరెస్ట్

గుంటూరు: శ్వేతాబసు ప్రసాద్ ఉదంతం మరిచిపోకముందే మరో సినిమా నటి వ్యభిచారం ...