రెండు కోట్లు ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ…

ఈ తరం కథానాయికల్లో అగ్రస్థానం సమంతదే.అందాలతారగా కెరీర్ ఆరంభించి, అభినయ ...