దేశవ్యాప్త సమ్మెకు ఉద్యోగులు సిద్ధంగా ఉండాలి

ఆర్.కృష్ణయ్య పిలుపు ముషీరాబాద్ :  ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్ల సాధన కోసం ...