భారత్లో అమెరికా రాయబారిగా రాహుల్ వర్మ!

వాషింగ్టన్ : భారతదేశంతో సత్సంబంధాలు ఉంటే మంచిదని భావిస్తున్న అమెరికా ...