రైల్వే స్టేషన్ లో అమితాబ్ తప్పిపోయాడట!

అవునండి.. బిగ్ బీ అమితాబ్ ఓసారి కిక్కిరిసిన రైల్వే స్టేషన్ లో తప్పిపోయారట. ...