శరవేగంగా ‘బాహుబలి’ నిర్మాణం

బాహుబలి. ఈ సినిమా నిర్మాణదశలోనే ప్రేక్షకులలో అమితమైన ఆసక్తిని పెంచుతోంది.  ...