93 లక్షల కుటుంబాల డేటా నమోదు పూర్తి

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమగ్ర సర్వేలో భాగంగా సేకరించిన 93 లక్షల ...