షిరోవ్‌ను ఓడించిన భారత టీనేజర్

రిగా (లాట్వియా): భారత టీనేజి చెస్ ఆటగాడు అరవింద్ చితంబరం తన కెరీర్‌లోనే ...