‘ఆర్టీసీ విభజన ప్రక్రియను త్వరలో పూర్తి చేస్తాం’

హైదరాబాద్: రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఆర్టీసీ)లో విభజన ప్రక్రియను త్వరలోనే ...