ఆర్టీసీకి రూ. 250 కోట్లు విడుదల

హైదరాబాద్: ఆర్టీసీకి రూ. 250 కోట్లు విడుదల చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం శనివారం ...