సానియా జోడి సంచలనం

– ప్రపంచ రెండో ర్యాంక్ జంటపై గెలుపు – రోజర్స్ కప్ ఫైనల్లోకి ప్రవేశం మాంట్రియల్ ...